Bestellen

CATEGORIENAAM: Handboek dermato-oncologie
Handboek dermato-oncologie

 Aantal
Het Handboek dermato-oncologie, onder redactie van prof. dr. H.A.M. Neumann, dr. R. Beljaards en prof. dr. W. Bergman, is hét naslagwerk voor de eerste en tweede lijn (huisarts en dermatoloog).
 
In dit boek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- Epidemiologie en pathogenese van huidkanker
- Diagnostiek (o.a. histologie, dermatoscopie, molemapping)
- Niet-gepigmenteerde huidkanker (o.a. basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom)
- Premaligne en maligne afwijkingen van de slijmvliezen
- Gepigmenteerde huidkanker
- Lymfomen van de huid
- Chirurgische, fysische en medicamenteuze behandelingsmodaliteiten
- Speciale aandachtsgebieden zoals rejuvenation, veldbehandeling en preventie
- Organisatie en management, waaronder samenwerking en richtlijnen
 
416 pagina's/dchg medische communicatie/mei 2015
 
Prijs in Nederland: € 119,50 inclusief btw en verzend- en administratiekosten.
Prijs buiten Nederland: € 144,50 inclusief verzend- en administratiekosten. Handboek dermato-oncologie
Meer info >


€ 119,50

CATEGORIENAAM: Boeken
Boeken

 
'Dit boek is bedoeld als handige begeleider op een drukke polidag. De belangrijkste dermatoscopieonderwerpen zijn in korte overzichten samengevat. Door gebruik van het kleurenregister kunnen de overzichten snel gevonden worden en de dringende vraag: 'hoe zat dat ook alweer?' kan beantwoord worden. De overzichten dienen er verder toe de kennis die de lezer door bezoek aan een dermatoscopiecursus of door het bestuderen van een dermatoscopieatlas al verworven heeft, snel weer te activeren. En uiteraard hoop ik dat het voor u liggende memoboekje zichzelf na veel gebruik en veel kijken naar zowel onschuldige als verdachte laesies, overbodig maakt!'Dr. N.A. Kukutsch, januari 2015/100 pagina's. Dermatoscopie Memo
Meer info >


€ 49,00
Er staat in Nederland, mede door de vergrijzing van een relatief welvarende generatie, een huidkankerepidemie voor de deur, die over tien jaar haar hoogtepunt zal bereiken. Hierdoor is het de verwachting dat huisartsen een steeds grotere rol zullen gaan spelen in de vroegdiagnostiek en behandeling.
Dit boek geeft een overzicht van de meest voorkomende soorten huidkanker (onder andere basaalcelcarcinoom, actinische keratose, morbus Bowen, plaveiselcelcarcinoom en melanoom) en de voor de differentiele diagnose meest belangrijke benigne huidtumoren. Omdat visuele herkenning een grote rol speelt bij het opsporen van huidafwijkingen, hebben wij ervoor gekozen in dit boek veel beeldmateriaal te gebruiken. De tekst geeft puntsgewijs uitleg over de verschillende huidtumoren. Voor zover relevant, gebeurt dit aan de hand van de Nederlandse richtlijnen. Als geheugensteun voor de kleine chirurgische ingrepen is ook hiervoor een illustratief hoofdstuk opgenomen.
Wij hopen dat u in de dagelijkse praktijk veel gebruik kunt maken van dit boek, om zo de aankomende huidkankerepidemie het hoofd te kunnen bieden.
 
Herdruk: januari 2018, 128 pagina's.
 
Auteurs: dr. N.A. Kukutch & drs. E.J. Mendels, afdeling Huidziekten LUMC Leiden.
 
Dit boek is vanaf heden weer leverbaar en te bestellen voor € 49,- inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten). Huidkanker Memo
Meer info >


€ 49,00
Het is nu 10 jaar geleden dat de eerste Boerhaave cursus dermatoscopie bestaande uit een mix van voordrachten, interactieve quizzen en e-learning in Leiden heeft plaatsgevonden! Sindsdien zijn meer dan 400 dermatologen (in opleiding) en 1200 huisartsen bij ons in de dermatoscopie nageschoold. Om de aandacht voor dermatoscopie ook in de dagelijkse praktijk levend te houden, zijn wij in maart 2009 begonnen quizcasus in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie te publiceren. De casus zijn uitgewerkt door aios dermatologie van de afdeling Huidziekten van het LUMC en aios van academische centra uit het hele land die een mentorprogramma over het thema dermatoscopie/(familiair) melanoom/moedervlek bij ons volgden.
 
Deze casus zijn nu gebundeld en in een nieuw jasje gestoken. Zij dagen u uit uw kennis over de dermatoscopie op een leuke manier te testen en tegelijkertijd te verdiepen! De antwoorden zijn in consensus gevonden.
 
Onder redactie van dr. N.A. Kukutsch, dermatoloog LUMC Leiden.
December 2015, 272 pagina's.
 
Prijs: € 49,- excl. € 10,- verzendkosten. Voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten. Dermatoscopie Quiz
Meer info >


€ 59,00
Deze 4e druk is een hernieuwde uitgave van de Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2015 en bevat samenvattingen van alle dermatologisch richtlijnen tot nu toe, onder redactie van J.J.E. van Everdingen, L. Teligui en M.F. Hofhuis (NVDV). 

Een aantal richtlijnen is herzien en er zijn enkele nieuwe richtlijnen opgenomen in het boekje.

372 pagina's/dchg medische communicatie/mei 2018.

Prijs: € 25,- inclusief btw en verzendkosten. Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2018
Meer info >


€ 25,00
De dermatologie van de gepigmenteerde huid
 
’A dermatological diagnosis is an art, not a science.’
 
Deze stelling geldt eens te meer wanneer we dermatologie bekijken in het licht van de grote variatie in huidtypen. Het begrijpen van een huidziekte bij een gepigmenteerde huid vereist van de clinicus een aantal inzichten die noodzakelijk zijn om de klassieke beschrijving van huidziekten toe te kunnen passen. Voorbeelden hiervan zijn ten eerste het vermogen onderscheid te maken tussen normale en abnormale pigmentaties van de huid. Ten tweede is ook inzicht in de aan- of afwezigheid van het symptoom kleur bij de patiënt van belang om tot een diagnose te kunnen komen. Zo zullen erythemen vaak grijs of paarsig van kleur zijn en zijn bijvoorbeeld schilferingen bij de gepigmenteerde huid veel prominenter dan bij de blanke huid. Daarnaast komen bepaalde typen reacties in de donkere huid vaker voor dan in de blanke of gele huid. In het algemeen neigt de donkere huid vaker tot de volgende pathologische verschijnselen:


Pigmentverschuivingen


Folliculaire en papuleuze aandoeningen


Keloïdale laesies


Annulair gerangschikte dermatose


 
Het is van belang zich te realiseren dat er bij mensen met een gepigmenteerde huid een nauwe relatie is tussen PSYCHE en SOMMA. Mensen met een gekleurde huid vinden hun huid belangrijk als een visitekaartje en kunnen snel gedeprimeerd zijn bij beschadiging van de huid door ziekte of trauma.
 
Ten slotte is het goed zich te realiseren als zorgverlener dat je bij een gekleurde huid: ‘KIJKT met je OGEN maar ZIET met je HERSENEN’.
 
Januari 2016, 118 pagina's.
 Auteurs van dit boek zijn:
- dr. F.F.V. Hamerlinck, dermatoloog
- dr. O.O.J. Swinkels, dermatoloog
- drs. Th.A. Steenkamer, huisarts
- drs. I.H. Boersma, dermatoloog
 
Dit boek kost € 32,- inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).
  Etnische Dermatologie
Meer info >


€ 32,00
van evidence-based medicine naar spreekkamer
 
Onder redactie van prof. dr. J.P. van den Bergh, prof. dr. Willem F. Lems,
dr. P.J.M. Elders en M. van Oostwaard.
 
Dit leerboek is van belang voor verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners, internisten, endocrinologen, reumatologen, geriaters en apothekers, en iedereen die in opleiding is voor deze beroepen of te maken krijgt met osteoporose.
Alle 17 hoofdstukken zijn geschreven door experts op het gebied van osteoporose en fractuurpreventie. De hoofdstukken bevatten naast de inhoudelijke tekst ook casuïstiek, leerpunten en een samenvatting.
Het boek is in België (Vlaanderen) eveneens goed bruikbaar, gezien de grote overeenkomst in de diagnostiek en behandeling van osteoporose in beide landen. Bovendien zijn drie hoofdstukken geschreven door de Belgische auteurs prof. dr. P. Geusens en dr. H-G. Zmierczak.
 
Prijs binnen NL: € 49,- (incl. btw en verzendkosten). Osteoporose en fractuurpreventie
Meer info >


€ 69,00
Derde herziening (2011)Osteoporose (verminderde botsterkte) is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van de vergrijzing en de life-style neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (comorbiditeit) en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen.
 
Prijs: € 30,- inclusief verzendkosten. Voor bestellingen in het buitenland worden extra verzendkosten in rekening gebracht. Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
Meer info >


€ 30,00

CATEGORIENAAM: Canonboeken
Canonboeken

 
De Canon van de heelkunde, die onder auspiciën van de Nederlandse en Belgische Verenigingen voor Heelkunde tot stand is gekomen, is een leuk en goed geïllustreerd boek waarin 57 chirurgische onderwerpen op luchtige wijze worden behandeld door 37 auteurs uit Nederland en Vlaanderen.
 
Deze canon is voornamelijk chronologisch opgebouwd. En bepaalde onderwerpen waren onmisbaar, maar niet te beperken tot de Lage Landen, zoals het hoofdstuk over Hippocrates, Paré, vaatchirurgie en zo verder. In het boek wordt ook beschreven hoe de heelkunde uiteenviel vanaf begin 1900 in: vrouwenziekten en verloskunde, orthopedie, urologie, plastische chirurgie en neurochirurgie. De ‘echte’ heelkunde leek over te blijven, maar differentieerde zich geleidelijk in vele specialisaties. Daarnaast zijn enkele capita selecta opgenomen over veel voorkomende operaties, chirurgie bij koninklijken, etc.
 
U kunt dit boek bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).
 
Tot de doelgroeplezers behoren: chirurgen en assistent-chirurgen in Nederland en België, maar ook: medisch studenten, leden van andere medische disciplines en leken.
 
De redactie van de Canon van de heelkunde zijn: de bestuursleden van het Historisch Genootschap Heelkunde, aangevuld met prof. Bob Van Hee (em. hoogleraar Heelkunde en Medische Geschiedenis te Antwerpen) als representant voor Vlaanderen: 
Dick Busman, voorzitter H.G.H.
Ella de Jong, secretaris H.G.H.
Rolf Cohen, lid bestuur H.G.H.
Ran van Reedt Dortland, lid bestuur HGH, archivaris NVvH
Bob Van Hee, redactielid uit Vlaanderen
 
136 pagina's/dchg medische communicatie/november 2013 Canon van de heelkunde
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de huisartsgeneeskunde schetst in ruim 50 vensters de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde, met name van de organisatie van de huisarts en zijn of haar praktijkuitvoering.
 
De huisarts was vroeger een generalist die in zijn eentje een algemene praktijk uitoefende, inclusief de verloskunde. Tot 1973 kon iedere in Nederland afgestudeerde arts zich hier huisarts noemen. Geleidelijk aan ontwikkelden zich verdergaande opleidingseisen. Uiteindelijk werd voor de opleiding tot huisarts een aanvullende periode van drie jaar noodzakelijk geacht na het behalen van het artsdiploma. De huisartsgeneeskunde kan daarom zowel als een zeer oud als een jong (slechts 40 jaar) vak worden beschouwd.
 
Redactie: Jan van Eijck, Barend Haeseker, Joep Jansma, Wouter van Kempen en Harry Vink.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).
 
128 pagina's/dchg medische communicatie/oktober 2013 Canon van de huisartsgeneeskunde
Meer info >


€ 32,50