Bestellen

CATEGORIENAAM: Handboek dermato-oncologie
Handboek dermato-oncologie

 Aantal
Het Handboek dermato-oncologie, onder redactie van prof. dr. H.A.M. Neumann, dr. R. Beljaards en prof. dr. W. Bergman, is hét naslagwerk voor de eerste en tweede lijn (huisarts en dermatoloog).
 
In dit boek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- Epidemiologie en pathogenese van huidkanker
- Diagnostiek (o.a. histologie, dermatoscopie, molemapping)
- Niet-gepigmenteerde huidkanker (o.a. basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom)
- Premaligne en maligne afwijkingen van de slijmvliezen
- Gepigmenteerde huidkanker
- Lymfomen van de huid
- Chirurgische, fysische en medicamenteuze behandelingsmodaliteiten
- Speciale aandachtsgebieden zoals rejuvenation, veldbehandeling en preventie
- Organisatie en management, waaronder samenwerking en richtlijnen
 
416 pagina's/dchg medische communicatie/mei 2015
 
Prijs in Nederland: € 119,50 inclusief btw en verzend- en administratiekosten.
Prijs buiten Nederland: € 144,50 inclusief verzend- en administratiekosten. Handboek dermato-oncologie
Meer info >


€ 119,50

CATEGORIENAAM: Boeken
Boeken

 
Er staat in Nederland, mede door de vergrijzing van een relatief welvarende generatie, een huidkankerepidemie voor de deur, die over tien jaar haar hoogtepunt zal bereiken. Hierdoor is het de verwachting dat huisartsen een steeds grotere rol zullen gaan spelen in de vroegdiagnostiek en behandeling.
Dit boek geeft een overzicht van de meest voorkomende soorten huidkanker (onder andere basaalcelcarcinoom, actinische keratose, morbus Bowen, plaveiselcelcarcinoom en melanoom) en de voor de differentiele diagnose meest belangrijke benigne huidtumoren. Omdat visuele herkenning een grote rol speelt bij het opsporen van huidafwijkingen, hebben wij ervoor gekozen in dit boek veel beeldmateriaal te gebruiken. De tekst geeft puntsgewijs uitleg over de verschillende huidtumoren. Voor zover relevant, gebeurt dit aan de hand van de Nederlandse richtlijnen. Als geheugensteun voor de kleine chirurgische ingrepen is ook hiervoor een illustratief hoofdstuk opgenomen.
Wij hopen dat u in de dagelijkse praktijk veel gebruik kunt maken van dit boek, om zo de aankomende huidkankerepidemie het hoofd te kunnen bieden.
 
Herdruk: januari 2018, 128 pagina's.
 
Auteurs: dr. N.A. Kukutch & drs. E.J. Mendels, afdeling Huidziekten LUMC Leiden.
 
Dit boek is vanaf heden weer leverbaar en te bestellen voor € 49,- inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten). Huidkanker Memo
Meer info >


€ 49,00
Het is nu 10 jaar geleden dat de eerste Boerhaave cursus dermatoscopie bestaande uit een mix van voordrachten, interactieve quizzen en e-learning in Leiden heeft plaatsgevonden! Sindsdien zijn meer dan 400 dermatologen (in opleiding) en 1200 huisartsen bij ons in de dermatoscopie nageschoold. Om de aandacht voor dermatoscopie ook in de dagelijkse praktijk levend te houden, zijn wij in maart 2009 begonnen quizcasus in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie te publiceren. De casus zijn uitgewerkt door aios dermatologie van de afdeling Huidziekten van het LUMC en aios van academische centra uit het hele land die een mentorprogramma over het thema dermatoscopie/(familiair) melanoom/moedervlek bij ons volgden.
 
Deze casus zijn nu gebundeld en in een nieuw jasje gestoken. Zij dagen u uit uw kennis over de dermatoscopie op een leuke manier te testen en tegelijkertijd te verdiepen! De antwoorden zijn in consensus gevonden.
 
Onder redactie van dr. N.A. Kukutsch, dermatoloog LUMC Leiden.
December 2015, 272 pagina's.
 
Prijs: € 49,- excl. € 10,- verzendkosten. Voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten. Dermatoscopie Quiz
Meer info >


€ 59,00
Deze 4e druk is een hernieuwde uitgave van de Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2015 en bevat samenvattingen van alle dermatologisch richtlijnen tot nu toe, onder redactie van J.J.E. van Everdingen, L. Teligui en M.F. Hofhuis (NVDV). 

Een aantal richtlijnen is herzien en er zijn enkele nieuwe richtlijnen opgenomen in het boekje.

372 pagina's/dchg medische communicatie/mei 2018.

Prijs: € 25,- inclusief btw en verzendkosten. Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2018
Meer info >


€ 25,00
De dermatologie van de gepigmenteerde huid
 
’A dermatological diagnosis is an art, not a science.’
 
Deze stelling geldt eens te meer wanneer we dermatologie bekijken in het licht van de grote variatie in huidtypen. Het begrijpen van een huidziekte bij een gepigmenteerde huid vereist van de clinicus een aantal inzichten die noodzakelijk zijn om de klassieke beschrijving van huidziekten toe te kunnen passen. Voorbeelden hiervan zijn ten eerste het vermogen onderscheid te maken tussen normale en abnormale pigmentaties van de huid. Ten tweede is ook inzicht in de aan- of afwezigheid van het symptoom kleur bij de patiënt van belang om tot een diagnose te kunnen komen. Zo zullen erythemen vaak grijs of paarsig van kleur zijn en zijn bijvoorbeeld schilferingen bij de gepigmenteerde huid veel prominenter dan bij de blanke huid. Daarnaast komen bepaalde typen reacties in de donkere huid vaker voor dan in de blanke of gele huid. In het algemeen neigt de donkere huid vaker tot de volgende pathologische verschijnselen:


Pigmentverschuivingen


Folliculaire en papuleuze aandoeningen


Keloïdale laesies


Annulair gerangschikte dermatose


 
Het is van belang zich te realiseren dat er bij mensen met een gepigmenteerde huid een nauwe relatie is tussen PSYCHE en SOMMA. Mensen met een gekleurde huid vinden hun huid belangrijk als een visitekaartje en kunnen snel gedeprimeerd zijn bij beschadiging van de huid door ziekte of trauma.
 
Ten slotte is het goed zich te realiseren als zorgverlener dat je bij een gekleurde huid: ‘KIJKT met je OGEN maar ZIET met je HERSENEN’.
 
Januari 2016, 118 pagina's.
 Auteurs van dit boek zijn:
- dr. F.F.V. Hamerlinck, dermatoloog
- dr. O.O.J. Swinkels, dermatoloog
- drs. Th.A. Steenkamer, huisarts
- drs. I.H. Boersma, dermatoloog
 
Dit boek kost € 32,- inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).
  Etnische Dermatologie
Meer info >


€ 32,00
van evidence-based medicine naar spreekkamer
 
Onder redactie van prof. dr. J.P. van den Bergh, prof. dr. Willem F. Lems,
dr. P.J.M. Elders en M. van Oostwaard.
 
Dit leerboek is van belang voor verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners, internisten, endocrinologen, reumatologen, geriaters en apothekers, en iedereen die in opleiding is voor deze beroepen of te maken krijgt met osteoporose.
Alle 17 hoofdstukken zijn geschreven door experts op het gebied van osteoporose en fractuurpreventie. De hoofdstukken bevatten naast de inhoudelijke tekst ook casuïstiek, leerpunten en een samenvatting.
Het boek is in België (Vlaanderen) eveneens goed bruikbaar, gezien de grote overeenkomst in de diagnostiek en behandeling van osteoporose in beide landen. Bovendien zijn drie hoofdstukken geschreven door de Belgische auteurs prof. dr. P. Geusens en dr. H-G. Zmierczak.
 
Prijs binnen NL: € 49,- (incl. btw en verzendkosten). Osteoporose en fractuurpreventie
Meer info >


€ 49,00
In this book edited by F.F.V. Hamerlinck MD PhD, Prof. J.R.M.G. Lambert MD PhD and Prof. H.A.M. Neumann MD PhD, you will find information about, for example, efflorescences of the colored skin, nosology, ethnic itch, pigmentary disorder, atopic eczema in ethnic skin, vitiligo in ethnic dermatoses, inflammatory diseases on ethnic skin, parasitology of black skin, tropical bacteriology and mycology, sexually transmitted diseases in ethnic skins, skin manifestations in HIV-infection, bullous diseases, skin cancers, genodermatoses, venous disturbance, cosmetic science and care for darker skin.
The pigmented skin has a different physiology and very different biochemical composition compared to the Caucasian skin. The manifestations of even the common dermatological diseases can vary greatly between patients with different depths of pigmentation in their skin. The pigmented skin requires its own specific approach and treatment. Also knowledge of the different cultures is important in the treatment of patients with colored skin.  Because of this, the editors decided to write this book, along with many other dermatologists.
This 'Textbook of Ethnic Dermatology' is an invaluable resource for dermatologists working in a multi-ethnic society needing to know how the physiology and pathophysiology of a disease may differ in the skin of patients of African or Indian ethnic origin, as opposed to the way it may appear in more lightly pigmented skin in patients of for example European origin.
 Pice: € 69,-
Textbook of Ethnic Dermatology
Meer info >


€ 69,00
Derde herziening (2011)Osteoporose (verminderde botsterkte) is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van de vergrijzing en de life-style neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (comorbiditeit) en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen.
 
Prijs: € 30,- inclusief verzendkosten. Voor bestellingen in het buitenland worden extra verzendkosten in rekening gebracht. Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
Meer info >


€ 30,00
De dokter, de duif en de ambulance bevat 50 columns uit de kleurrijke praktijk van huisarts Wouter van Kempen.
 
Wouter van Kempen is sinds 1976 huisarts in het Gezondheidscentrum Schalkwijk in Haarlem. Zijn praktijk is zeer gevarieerd en ‘kleurrijk’, met name door patiënten uit heel veel verschillende landen, een inspiratiebron voor zijn verhalen.
 
Veel van zijn columns zijn verschenen in diverse bladen, zowel voor artsen als voor patiënten. Onder andere in De Dokter (maandblad van Landelijke Huisartsen Vereniging), HAO-proVUssioneel (didactisch bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc), LWM (Linnaeus Wetenschaps Magazine) en de Open Brief (patiëntenkrant van het Gezondheidscentrum Schalkwijk). 
 
Het boek kost € 22,50 inclusief btw en verzendkosten. De dokter, de duif en de ambulance
Meer info >


€ 22,50

CATEGORIENAAM: Canonboeken
Canonboeken

 
De Canon van de heelkunde, die onder auspiciën van de Nederlandse en Belgische Verenigingen voor Heelkunde tot stand is gekomen, is een leuk en goed geïllustreerd boek waarin 57 chirurgische onderwerpen op luchtige wijze worden behandeld door 37 auteurs uit Nederland en Vlaanderen.
 
Deze canon is voornamelijk chronologisch opgebouwd. En bepaalde onderwerpen waren onmisbaar, maar niet te beperken tot de Lage Landen, zoals het hoofdstuk over Hippocrates, Paré, vaatchirurgie en zo verder. In het boek wordt ook beschreven hoe de heelkunde uiteenviel vanaf begin 1900 in: vrouwenziekten en verloskunde, orthopedie, urologie, plastische chirurgie en neurochirurgie. De ‘echte’ heelkunde leek over te blijven, maar differentieerde zich geleidelijk in vele specialisaties. Daarnaast zijn enkele capita selecta opgenomen over veel voorkomende operaties, chirurgie bij koninklijken, etc.
 
U kunt dit boek bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).
 
Tot de doelgroeplezers behoren: chirurgen en assistent-chirurgen in Nederland en België, maar ook: medisch studenten, leden van andere medische disciplines en leken.
 
De redactie van de Canon van de heelkunde zijn: de bestuursleden van het Historisch Genootschap Heelkunde, aangevuld met prof. Bob Van Hee (em. hoogleraar Heelkunde en Medische Geschiedenis te Antwerpen) als representant voor Vlaanderen: 
Dick Busman, voorzitter H.G.H.
Ella de Jong, secretaris H.G.H.
Rolf Cohen, lid bestuur H.G.H.
Ran van Reedt Dortland, lid bestuur HGH, archivaris NVvH
Bob Van Hee, redactielid uit Vlaanderen
 
136 pagina's/dchg medische communicatie/november 2013 Canon van de heelkunde
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de huisartsgeneeskunde schetst in ruim 50 vensters de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde, met name van de organisatie van de huisarts en zijn of haar praktijkuitvoering.
 
De huisarts was vroeger een generalist die in zijn eentje een algemene praktijk uitoefende, inclusief de verloskunde. Tot 1973 kon iedere in Nederland afgestudeerde arts zich hier huisarts noemen. Geleidelijk aan ontwikkelden zich verdergaande opleidingseisen. Uiteindelijk werd voor de opleiding tot huisarts een aanvullende periode van drie jaar noodzakelijk geacht na het behalen van het artsdiploma. De huisartsgeneeskunde kan daarom zowel als een zeer oud als een jong (slechts 40 jaar) vak worden beschouwd.
 
Redactie: Jan van Eijck, Barend Haeseker, Joep Jansma, Wouter van Kempen en Harry Vink.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).
 
128 pagina's/dchg medische communicatie/oktober 2013 Canon van de huisartsgeneeskunde
Meer info >


€ 32,50
Naar analogie van de Canon van Nederland en de Canon van de geneeskunde in Nederland is nu ook de Canon van de diergeneeskunde verschenen; de veterinaire geschiedenis van Nederland in 50 vensters.
 
De vensters van de canon behandelen de belangrijkste ontwikkelingen, personen, gebeurtenissen en instituten die de diergeneeskunde in Nederland hebben gevormd. Dit prachtig vormgegeven boek is onmisbaar voor dierenartsen, paraveterinairen, landbouwkundigen en biomedici met historische belangstelling.
 
Deze canon wordt uitgegeven door dchg medische communicatie, in samenwerking met het Veterinair Historisch Genootschap (V.H.G.).
De redactie bestaat uit: Babke Aarts, dr. Jan Bernsm prof. dr. Peter Koolmees, prof. dr. Ad Rijnberk en drs. Erik Jan Tjalsma,.
Medeauteurs zijn onder andere: I.M.E. Boor-Van der Putten, P. Zwart, A.W. Kersjes, A. Brand en M. Th. Frankenhuis.
 
Venster: veepest
In de 18e eeuw teisterde de veepest tot driemaal toe de Nederlandse veestapel. De uitgeschreven bidstonden en quarantainemaatregelen hadden weinig effect. Er werden proeven gedaan met entingen.
 
Venster: rabiës
De meest tot de verbeelding sprekende zoönose is waarschijnlijk nog altijd rabiës. De Romeinen hadden al theorieën over de verspreiding van hondsdolheid. In de eerste helft van de 19e eeuw waren er veel rabiësuitbraken in Frankrijk, Engeland en Duitsland.
 
Venster: studentenleven
De ‘kweekelingen’ van de in 1821 opgerichte Rijks Veeartsenijschool woonden in een internaat dat met straffe hand geleid wordt door een opzichter. Er was weinig gelegenheid voor ontspanning en vertier. In 1865 werd aan de Neude de sociëteit ‘Absyrtus’ opgericht om te voorzien in de behoefte aan gezamenlijke ontspanning en vermaak.
 
U kunt dit boek bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).
 
132 pagina's/dchg medische communicatie/november 2014 Canon van de diergeneeskunde
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de cardiologie is vervaardigd op verzoek van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan in april 2014 (16e lustrum).
De redactie heeft 55 historische vensters samengesteld met de meest vermeldenswaardige gebeurtenissen in de cardiovasculaire geneeskunde door de eeuwen heen. Wij hebben een groot aantal experts bereid gevonden om een of meer vensters te componeren.
In de loop der tijd hebben vele disciplines actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de cardiologie: (pathologische) anatomie, medische fysica, (patho)fysiologie, elektrofysiologie, ontwikkelingsbiologie, farmacologie, kindercardiologie, vasculaire geneeskunde, hematologie, radiologie, epidemiologie, nucleaire geneeskunde, vaatchirurgie, intensivecaregeneeskunde en de cardiothoracale chirurgie. In het bijzonder geldt dit voor de cardiothoracale chirurgie die door de tijden heen nauw verbonden is geraakt met de cardiologie. Deze gezamenlijkheid vindt men terug in de, sinds de jaren 70, opgerichte thoraxcentra c.q. hartcentra en de reguliere intensieve hartteambesprekingen.
Als startpunt hebben wij de oudheid en middeleeuwen genomen met als eindpunt recente ontwikkelingen. Vijf vensters betreffen de 17e, 18e, en 19e eeuw, maar het leeuwendeel van de vensters betreft de 20e eeuw, de eeuw waarin de meeste en grootste cardiovasculaire doorbraken hebben plaatsgevonden. Door velen wordt, niet geheel ten onrechte, 1902 als de eerste belangrijke mijlpaal in de cardiologie beschouwd, het jaar waarin Nobelprijswinnaar Willem Einthoven zijn eerste ecg-registratie bij de mens vervaardigde.
Er is geen geneeskundig terrein waarin zo veel technische vooruitgang is geboekt als de cardiovasculaire geneeskunde. Ook in het huidige tijdsgewricht worden veel belangrijke vorderingen gemaakt en het eind is nog lang niet in zicht.
 
De redactie bestond uit: Ernst E. van der Wall, Albert V.G. Bruschke, Pieter A.F.M. Doevendans en
Norbert M. van Hemel.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).
 
192 pagina's/dchg medische communicatie/april 2014 Canon van de cardiologie
Meer info >


€ 32,50
Met genoegen presenteert het Historisch Genootschap van de Nederlandse Vereniging voor Urologie de Canon van de urologie.
In deze canon 63 historische vensters met zeer uiteenlopende onderwerpen als circumcisie, steensnijden, de matula, latrinaire zaken, urinewegen en geslachtsorganen, nier(cysten), de urologische carcinomen, medicamenteuze behandelingen, incontinentie en nog veel meer.
Er werkten diverse auteurs mee aan dit boek, onder redactie van Wouter Blitz, Pieter Dik, Erik Felderhof, Rob Pelger, Rob Schipper, Haitze van der Veen, Ruud Vleeming en Fons Ypma (hoofdredacteur).
 
U kunt dit boek bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten). 
 
144 pagina's / dchg medische communicatie / mei 2014
  Canon van de urologie
Meer info >


€ 32,50
Lang verwacht, eindelijk verschenen: de Canon van de reumatologie!Geen specialisme is in de laatste dertig jaar zo veranderd als de reumatologie. Het inzicht in de pathogenese van reumatische ziekten is toegenomen, evenals de diagnostische mogelijkheden en de effectieve behandelingsmogelijkheden. De Nederlandse reumatologen hebben bij dit alles een toonaangevende rol gespeeld. Kortom, genoeg onderwerpen om uit te putten voor de Canon van de reumatologie, onder redactie van Leo van de Putte (voorzitter), Monique Geurts, Annelise Linssen, Daniel Moolenburgh en Timothy Radstake.Een greep uit de inhoudsopgave:• Methotrexaat, een revolutie in de reumatologie• Specifieke antistoffen bij reumatoïde artritis: een Nederlandse vinding• Het succes van de COBRA-strategie• Grenzeloze zorg: de internationalisering van de reumatologie• Pijnstillers: van wilg en mirte naar aspirine• Glucocorticoïden, verguisd en bejubeld• Osteoporose, artrose, jicht, systemische lupus erythematodes en spondylartritis• De stem van de patiënt• Van eminence- naar evidencebased en naar optimale therapieU kunt dit boek bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten). 
 
136 pagina's / dchg medische communicatie / september 2014
 
Canon van de reumatologie
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de endocrinologie bespreekt in 44 vensters de bekende aandoeningen en hun naamgevers, markante collegae uit de - met name Nederlandse - endocrinologie, Nobelprijswinnaars, landmarkstudies, de verschillende relevante verenigingen en belangrijke ontwikkelingen op endocrinologisch vakgebied.
De redactie heeft getracht een boek samen te stellen over de bovengenoemde onderwerpen, waarbij naast wetenschappelijke en historische gezichtspunten, ook de ludieke aspecten niet worden geschuwd. Vele 'endocriene' collegae hebben voortvarend hun bijdrage geleverd.
 
Redactie:
Jan Willem Elte, voorzitter
Nel Geelhoed
Loek de Heide
Wouter de Herder
Hanno Pijl
 
U kunt dit boek bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).
 
138 pagina's / dchg medische communicatie / oktober 2013 Canon van de endocrinologie
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de anesthesiologie, onder redactie van Mattijn Buwalda, Frederieke van Dehn, Jan Eshuis, Laura Krikken-Hogenberk, Hans Pöll en Marten van Wijhe, geeft een kijkje in de geschiedenis van de anesthesiologie: in 50 vensters worden de belangrijkste ontwikkelingen - met name in Nederland - op dit vakgebied.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).
 
116 pagina's / dchg medische communicatie / mei 2013 Canon van de anesthesiologie
Meer info >


€ 32,50
De redactie bestaande uit dr. Barend Haeseker (plastisch chirurg n.p.), dr. Klaas Marck (plastisch chirurg n.p.) en dr. Mick Kreulen (plastisch chirurg) heeft een specialistische canon voor de plastische chirurgie samengesteld. Op praktische gronden werd voor de meest gebruikte formule gekozen: vijftig vensters van zes- tot zevenhonderd woorden, chronologisch gerangschikt met een historisch verantwoorde ontwikkelingslijn, voorzien van enkele afbeeldingen, een korte literatuurlijst, voorwoord en een index van namen. Er was beperkt ruimte voor een onzekere blik in de toekomst. Het resultaat is een boek met zestig geconcentreerde teksten geworden, die door de lichte penvoering leesbaar is gebleven. De plastische chirurgie in haar gehele omvang wordt behandeld en bijna alles wat een medisch student, assistent-in-opleiding, ambtenaar van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, geïnteresseerde leek en een ervaren plastisch chirurg zou behoren te weten over het vakgebied van de plastische en reconstructieve chirurgie.
 
Dit boek is te bestellen via onze webshop voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).
 
144 pagina's / dchg medische communicatie / maart 2012 Canon van de plastische chirurgie
Meer info >


€ 32,50
Deze canon bestaat uit 50 thema's geschreven door 50 auteurs over ontdekkingen, therapieën en coryfeeën in de Nederlandse dermatologie en is uitgegeven ter ere van het 23e lustrum van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV).Hierin onder andere:- Het teken van Nikolsky- Triple response van Lewis- Belangrijke eponiemen uit de geschiedenis van de DermatolgieOnder hoofdredactie van Jannes van Everdingen en Henk Menke, en verrijkt met prachtig beeldmateriaal van Johan Toonstra.Dit boek is te bestellen via onze webshop voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten). Canon van de dermatologie
Meer info >


€ 32,50
In dit boek staan 56 vensters over het mooie medisch specialisme van de gynaecologie & obstetrie. De geschiedenissen, of het nu gaat om een theorie, een praktijk of een morele discussie, laten u met bewondering of verwondering zien hoe het verleden bij het heden terecht is gekomen.Aan bod komen onder andere HPV, labiumreductie, de keizersnede, kraambedpsychose, adenomyose, hydrosalpinx, gonorroe, het DES-drama en het testosteron van Laqueur.De auteurs hebben een zekere vrijheid gekregen bij het schrijven en daardoor sijpelt hier en daar een mening door. Vorm ook steeds uw eigen mening want een kritische discussie over de geschiedenis is van groot belang voor de toekomst die wij maken.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).
 
136 pagina's / dchg medische communicatie / juli 2012 Canon van de gynaecologie & obstetrie
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de oncologie schetst in 53 thema’s de geschiedenis van de oncologie. Het boek begint met de beschrijving van de behandeling van kanker in het verleden en theorieën over de oorzaak van de aandoening. Ook wordt aandacht besteed aan de toegenomen kennis op het gebied van de anatomie. De ontwikkeling van de chirurgische oncologie komt aan de bod, gevolgd door de ontdekking van de röntgenstraling en de vooruitgang die daarna op het gebied van de radiotherapie werd geboekt. Verder enkele vensters over beeldvormende technieken en de mogelijkheden van cytologisch en histologisch onderzoek. Uiteraard aandacht voor de hormonale therapie en de moeizame periode van het ontstaan van de immunotherapie en de chemotherapie. Ook worden de ontdekking van het oncogen en de daarop gebaseerde doelwittherapie besproken.
                                                                                                                                                                                                         
Deze canon is samengesteld door dr. Vera J. de Ru, prof. dr. Paul J. van Diest, prof. dr. Leendert H.J. Looijenga, prof. dr. Cock J.H. van de Velde en prof. dr. D.J. Theo Wagener.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten). Canon van de oncologie
Meer info >


€ 32,50
De Canon van de ouderengeneeskunde is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Verenso. Het boek geeft in 50 hoofdstukken een overzicht van de geschiedenis en de ontwikkelingen van de ouderengeneeskunde. Het vertelt de verhalen van dokters die eerst verpleeghuisarts en later specialist ouderengeneeskunde werden, de plaats van ouderen in de samenleving, het verpleeghuis en de ontstaansgeschiedenis van de NVVA en Verenso. Een mooi boek vol wetenswaardigheden, anekdotes en kleine geschiedenissen.
 
Dit boek is te bestellen voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten). Canon van de ouderengeneeskunde
Meer info >


€ 32,50