Handschrift naast een verlostang gevonden

In dit boek is alleen casuïstiek opgenomen. De ondertitel Witte raven casuïstiek dekt de inhoud grotendeels, maar niet precies. Behalve de rariteiten die de lezer zal aantreffen, beschreef de Hoornse gynaecoloog Cees Renckens – als exemplarische voorbeelden – ook drie casus waarin functionele klachten de boventoon voeren, en waaruit blijkt dat deze categorie patiënten (thans ook wel betiteld als SOLK: somatisch onbegrepen lichamelijke klachten) zeer kwetsbaar is en veel wijsheid vraagt van de artsen waarmee zij in aanraking komen. Deze patiënten zijn beslist niet zeldzaam, integendeel. Er staan alleen waarheidsgetrouwe ziektegeschiedenissen in dit boek en geen verzonnen of zelfs maar opgeleukte casussen.

 

Dit boek is helaas uitverkocht.