Huidkanker Memo

Vanaf heden weer leverbaar!

 

Er staat in Nederland, mede door de vergrijzing van een relatief welvarende generatie, een huidkankerepidemie voor de deur die over tien jaar haar hoogtepunt zal bereiken. Hierdoor is het de verwachting dat huisartsen een steeds grotere rol zullen gaan spelen in de vroegdiagnostiek en behandeling.

Uit enquetes, ingevuld na eerdere Boerhaave nascholingen dermatoscopie (waar inmiddels meer dan duizend huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde aan hebben deelgenomen), is gebleken dat de deelnemers graag meer kennis in diagnostiek met het blote oog als inleiding tot de dermatoscopie zouden willen hebben.

 

Huidkanker Memo geeft een overzicht van de meest voorkomende soorten huidkanker (onder andere basaalcelcarcinoom, actinische keratose, morbus Bowen, plaveiselcelcarcinoom en melanoom) en de voor de differentiele diagnose meest belangrijke benigne huidtumoren. Omdat visuele herkenning een grote rol speelt bij het opsporen van huidafwijkingen, hebben wij ervoor gekozen in dit boek veel beeldmateriaal te gebruiken. De tekst geeft puntsgewijs uitleg over de verschillende huidtumoren. Voor zover relevant, gebeurt dit aan de hand van de Nederlandse richtlijnen. Als geheugensteun voor de kleine chirurgische ingrepen is ook hiervoor een illustratief hoofdstuk opgenomen.

Wij hopen dat u in de dagelijkse praktijk veel gebruik kunt maken van dit boek, om zo de aankomende huidkankerepidemie het hoofd te kunnen bieden.

 

Dr. N.A. Kukutch & Drs. E.J. Mendels (auteurs), herdruk, januari 2018

Afdeling Huidziekten LUMC Leiden

 

U kunt het boek bestellen in de webshop voor € 69,- inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 25,- verzendkosten).