Manuscript naast een verlostang gevonden

De Hoornse vrouwenarts Cees Renckens (1946) verwierf tijdens zijn carrière nationale bekendheid als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, een functie die hij al meer dan 23 jaar vervult. In 2002 ontving hij voor zijn publieke stellingname de Hector Treub-prijs, bestemd voor gynaecologen die zich ook op maatschappelijk gebied verdienstelijk maken. In dit boek dat hij schreef ter gelegenheid van zijn pensionering blikt hij terug op de ruim dertig jaar, dat hij als vrouwenarts werkzaam was in het Wesfriesgasthuis. In het boek, dat vooral bedoeld is voor collega's, verloskundigen en verpleegkundigen werkzaam op gynaecologisch/verloskundige afdelingen (en hen die daarvoor in opleiding zijn), behandelt hij eerst een aantal curieuze, zeldzame, moeilijke of verassende gevallen uit het Westfriesgasthuis, die hij in die 30 jaar meemaakte. Het tweede deel van het boek bevat een selectie van artikelen, commentaren en ingezonden brieven over gynaecologische controversen en problemen uit de hedendaagse geneeskunde in bredere zin, die hij schreef tussen 1970 en 2011. Kwakzalverij komt alleen ter sprake voor zover die zich op gynaecologisch terrein begaf.

 

Beroepsbeoefenaren, die al geruime tijd in de praktijk staan, zullen in dit boek patiënten tegenkomen waarover zij zich zullen verbazen en ze zullen in het tweede deel van het boek herinnerd worden aan de controversen en discussies die de afgelopen vier decennia speelden en die men zo snel pleegt te vergeten. Het eigen oordeel erover kan getoetst worden aan dat van Renckens, die een krachtige stellingname nooit schuwt. Voor de jonge en aankomende generatie is het boek interessant en leerzaam, omdat het hen ook kennis bijbrengt over en inzicht geeft in de recente geschiedenis van het vakgebied.

 

Hoewel het boek onwillekeurig af en toe de nestgeur ademt van de regio en het ziekenhuis, waarin Renckens zijn ervaringen opdeed, hebben veel zo niet alle onderwerpen parallellen met zaken die zich op nationaal niveau voordeden. Daarom is het boek niet minder interessant voor hen die niet aan die regio gebonden zijn.

 

Dit boek is uitverkocht. Het 'Handboek naast een verlostang gevonden' kunt u nog wel bestellen in onze webshop voor € 29,- inclusief verzendkosten.