Canon van de heelkunde

De Canon van de heelkunde, verschenen onder auspiciën van de Nederlandse en Belgische Verenigingen voor Heelkunde, is een leuk en goed geïllustreerd boek waarin 57 chirurgische onderwerpen op luchtige wijze worden behandeld door 37 auteurs uit Nederland en Vlaanderen. 

 

Deze canon is voornamelijk chronologisch opgebouwd. En bepaalde onderwerpen waren onmisbaar, maar niet te beperken tot de Lage Landen, zoals het hoofdstuk over Hippocrates, Paré, vaatchirurgie en zo verder. In het boek wordt ook beschreven hoe de heelkunde uiteenviel vanaf begin 1900 in: vrouwenziekten en verloskunde, orthopedie, urologie, plastische chirurgie en neurochirurgie. De ‘echte’ heelkunde leek over te blijven, maar differentieerde zich geleidelijk in vele specialisaties. Daarnaast zijn enkele capita selecta opgenomen over veel voorkomende operaties, chirurgie bij koninklijken, etc.

 

Het doel van dit boekje is om te amuseren, te boeien, te informeren en interesse te wekken in de geschiedenis van de heelkunde. Tot de doelgroeplezers behoren: chirurgen en assistent-chirurgen in Nederland en België, maar ook: medisch studenten, leden van andere medische disciplines en leken. 

 

U kunt dit boek bestellen in de webshop voor € 32,50 inclusief btw en verzendkosten (voor bestellingen vanuit het buitenland: € 15,- verzendkosten).

 

De redactie van de Canon van de heelkunde zijn: de bestuursleden van het Historisch Genootschap Heelkunde, aangevuld met prof. Bob Van Hee (em. hoogleraar Heelkunde en Medische Geschiedenis te Antwerpen) als representant voor Vlaanderen: 

Dick Busman, voorzitter H.G.H.

Ella de Jong, secretaris H.G.H.

Rolf Cohen, lid bestuur H.G.H.

Ran van Reedt Dortland, lid bestuur HGH, archivaris NVvH

Bob Van Hee, redactielid uit Vlaanderen

 

136 pagina's / dchg medische communicatie / november 2013