Canon van de plastische chirurgie

De redactie bestaande uit Barend Haeseker, Klaas Marck, Mick Kreulen heeft deze specialistische canon voor de plastische chirurgie samengesteld. Op praktische gronden werd voor de meest gebruikte formule gekozen: vijftig vensters van zes- tot zevenhonderd woorden, chronologisch gerangschikt met een historisch verantwoorde ontwikkelingslijn, voorzien van enkele afbeeldingen, een korte literatuurlijst, voorwoord en een index van namen. Er was beperkt ruimte voor een onzekere blik in de toekomst. Het resultaat is een boek met zestig geconcentreerde teksten geworden, die door de lichte penvoering leesbaar is gebleven. De plastische chirurgie in haar gehele omvang wordt behandeld en bijna alles wat een medisch student, assistent-in-opleiding, ambtenaar van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, geïnteresseerde leek en een ervaren plastisch chirurg zou behoren te weten over het vakgebied van de plastische en reconstructieve chirurgie.

 

Dit boek is helaas uitverkocht.

 

145 pagina's/dchg medische communicatie/april 2012