Canon van de tandheelkunde

In het kader van het honderdjarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de Canon van de tandheelkunde verschenen. In dit bijzondere boek worden de belangrijkste ontwikkelingen, personen, gebeurtenissen en instituten in beeld gebracht die de tandheelkunde in Nederland hebben gevormd.

 

De Canon van de tandheelkunde staat onder redactie van de emeritus hoogleraren prof. dr. A.J.M. Plasschaert, prof. dr. M.A.J. Eijkman, prof. dr. W. Kalk en prof. dr. P. van der Stelt (afkomstig van de tandheelkundige faculteiten van Amsterdam, Groningen en Nijmegen) en de conservator medische en tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht, mevrouw drs. R. de Raat.

 

De uitgave laat in chronologische volgorde ruim vijftig onderwerpen de revue passeren die binnen de geschiedenis van de Nederlandse tandheelkunde een belangrijke ontwikkeling markeren. En biedt daarmee een interessante doorkijk in de geschiedenis van de Nederlandse tandheelkunde. Van de chirurgijn op de marktplaats tot het huidige tandheelkundig team en de laatste 3D-technieken voor het maken van reconstructies.

 

De canon is vooral geschreven voor tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, tandtechnici, preventieassistenten, overige leden van het tandheelkundig team en studenten tandheelkunde in Nederland en België, maar biedt ook vertegenwoordigers van andere medische disciplines en de geïnteresseerde leek een brede kijk op tandheelkundig Nederland.

 

Dit boek is helaas uitverkocht.

  

148 pagina's / dchg medische communicatie / oktober 2014