Canon van de urologie

Met genoegen presenteert het Historisch Genootschap van de Nederlandse Vereniging voor Urologie de Canon van de urologie.

 

In deze canon 63 historische vensters met zeer uiteenlopende onderwerpen als circumcisie, steensnijden, de matula, latrinaire zaken, urinewegen en geslachtsorganen, nier(cysten), de urologische carcinomen, medicamenteuze behandelingen, incontinentie en nog veel meer.

Er werkten diverse auteurs mee aan dit boek, onder redactie van Wouter Blitz, Pieter Dik, Erik Felderhof, Rob Pelger, Rob Schipper, Haitze van der Veen, Ruud Vleeming en Fons Ypma (hoofdredacteur).

 

Dit boek is helaas uitverkocht.

 

144 pagina's / dchg medische communicatie / mei 2014