Ins&Ouds

Ins&Ouds, tijdschrift voor Geriatrie, informeert over het wetenschappelijke werk van de Nederlandse geriaters. Dit is de laatste jaren enorm gegroeid en heeft geleid tot veel publicaties in internationale tijdschriften en tot een groot aantal promoties.

  

Ins&Ouds zal vier keer per jaar verschijnen en wordt gratis aangeboden aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.