Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie is een informatie- en mededelingenperiodiek van de Nederlande vereniging voor Reumatologie (NVR) en de Divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR). Het blad verschijnt vier maal per jaar.

Links
www.nvr.nl
www.reumafonds.nl
www.reumatologie.org

De Najaarsdagen Reumatologie en de Januarivergadering worden georganiseerd door de NVR.

DCHG geeft ook de jaarlijkse Ledenlijst voor de NVR uit.