Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde is een mededelingen- en informatieperiodiek van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en verschijnt vijf keer per jaar.

Links
vra.artsennet.nl