Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde is een mededelingen- en informatieperiodiek van de Nederlandse Vereniging vanĀ Revalidatieartsen (VRA) en verschijnt zesĀ keer per jaar.

Links
vra.artsennet.nl